Hvem er vi

EIAS-Consulting er et privat etterforsknings- og rådgivningsfirma for næringslivet, finansinstitusjoner, offentlige bedrifter, forsikringsselskap, advokater mv. Vi holder også kurs og foredrag om narkotika- og annen rusmisbruk i arbeidslivet, samt bevisstgjøring om svinn og annen internkriminalitet.

Ved oppdrag som krever spesiell kompetanse samarbeider vi med høyt faglig kvalifiserte personer/firmaer.
Alle oppdrag faktureres etter en på forhånd avtalt timepris eller fastpris. Prisene varierer avhengig av oppdragets art, herunder hvilken type kompetanse som benyttes, og avtales ved en konsultasjon der oppdraget spesifiseres.

Arbeidsområdet vårt er først og fremst østlandsområdet, men tar oppdrag i hele landet og øvrige Skandinavia.

Firmaets policy er å utføre ethvert oppdrag på en profesjonell måte og til en riktig pris. Alt i nært samarbeid med oppdragsgiver.
Diskresjon og konfidensiell behandling av våre oppdrag er en selvfølge.